Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filtrer ud fra kategorier

tlf.: 71 99 95 92

Deponering af Zinkpulver

Zinkpulver er både brandfarligt og eksplosivt. Det er derfor meget dyrt at komme af med.

Prisen afhænger af renheden. Det kan koste op til 31.000 kr. at deponere et ton zinkpulver.

Vi har indgået et samarbejde med Kronberg A/S i Give, som har udviklet en pressemaskine, der kan komprimere pulveret til genanvendeligt zink.

Kronberg har et EU patent på pressemaskinen og på forarbejdningsprocessen. Det er derfor den eneste virksomhed, der kan genanvende zinkpulver.

Genanvendelse af zinkpulveret skåner miljøet, der bliver forskånet for belastninger fra destruktion af zinkpulveret. Processen er godkendt af miljøtilsynet.

Jord og Grus og Kronberg kan derfor tilbyde afhentning og deponering af zinkpulver til meget lave priser.

Egnet zinkpulveret afhentes gratis. Vi dokumenterer naturligvis, at pulveret er bortskaffet på forsvarlig og lovlig vis.

Det er ikke alt zinkpulver, der kan genanvendes. Pulveret komme oftest fra metalliseringsprocesser i industrien. Pulver fra filtre kan næsten altid genanvendes. Det samme gælder Pulver fra fejemøg.

Pulver med et højt indhold af andre metaller eller med et højt indhold af fast zinkaffald kan ikke altid genanvendes. Pulver, der har fået vand eller fugt, kan ikke genanvendes.

Pulveret skal være opbevaret i godkendte UN tønder, der typisk rummer 200 liter.

Billederne nedenfor viser hvilke typer pulver, vi kan genanvende og dermed aftage.

Zinkpulver-godt-180 Zinkpulver-beskidt-180 Ubrugeligt-Zinkpulver-180

Billedet til venstre er rent pulver. Billedet i midten er urent pulver fra fejemøg. Disse to typer zinkpulver kan som regel genanvendes.

Til højre ses zinkpulver med store klumper af fast materiale. Dette pulver har typisk været udsat for fugt og kan ikke genanvendes.

Det er derfor meget vigtigt, at zinkpulveret opbevares i godkendte UN tønder uden brud, og at de holdes hermetisk lukkede.

Tønderne skal helst stå opbevaret indendørs og på et tørt underlag.

 

Aftalen

– Jord og Grus tilbyder at afhente egnet zinkpulver uden vederlag – hverken for bortkørsel eller deponering.

– Kunderne leverer selv UN-tønder til opbevaring. Tønderne skal være korrekt mærkede, før de kan transporteres.

– UN tønderne returneres ikke. Tønderne kan afhentes af kunderne for egen regning.

– Det er kunderne, der har ansvaret for, at zinkpulveret har været korrekt opbevaret og ikke er blevet klumpet af fugt.

– Som udgangspunkt afhentes hele læs med zinkstøv – Det vil sige 25 ton.

– Afhentning af mindre mængder er muligt mod et transportgebyr.

– Jord og Grus udfærdiger transportdokumenterne.

 

Ring til vores rådgivningscenter på 71 99 95 92 for at aftale et møde, eller for yderligere information.

Du kan også sende billeder af dit zinkpulver med angivelse af mængde, opbevaring og anden information til [email protected]

Se i øvrigt vores generelle handels- og leveringsbetingelser.

 

Jord og Grus IVS - Markmandsgade 5 - 2300 København S - Tlf: 71 99 95 92 - CVR: 38911678